Inštalácia komory v Saudskej Arábii

Cyklickú koróznu komoru s objemom 1000 litrov sme boli inštalovať až v Saudskej Arábii. Komora bude testovať automobilové súčiastky.

      

Cyklická korózna komora s objemom 1000 litrov pre testovanie podľa automobilových noriem je umiestnená na nožičkách z dôvodu zaistenia dostatočného spádu odpadnej vody do odpadu. Komora je vybavená senzorom pre upozornenie na nízku hladinu soľného roztoku, automatickým miešaním soľného roztoku pomocou vzduchu, vystuženou podlahou pre veľké a ťažké vzorky a softwarom na vzdialené ovládanie komory cez internet. 

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová