Cyklické korozní zkoušky

NázovPodmienky skúškyDoba trvania
CCT I (Nissan)
Opakujúci sa 8 hodinový cyklus
 • 4 hod: NSS (35°C, roztok 5 hm. % NaCl)
 • 2 hod: sušenie (60°C, RV < 30 %)
 • 2 hod: odvlhčenie (50°C, 95 % RV)
500 - 1500 hodín
ISO 16701 (CCT)6 hod: striedanie vlhkosti (medzi 95 % a 50 % RV pri teplote 35°C) a soľnej hmly – ide o cyklus, ktorý obsahuje 3 x 15 minút soľnej hmly (roztok NaCl 1 hm. %; pH 4,2) a 105 minút expozície s vysokou vlhkosťou
ASTM D5894

Kondenzačný/UV cyklus

 • 4 hod: UV žiarenie (0.89 W m–2 nm–1 při 340 nm a 60°C)
 • 4 hod: fáza kondenzácie (50°C)

Korózny cyklus

 • 1 hod: expozícia v soľnej hmle (laboratórna teplota)
 • 1 hod: fáza sušenia (35°C) Elektrolyt (0,05 hm. % NaCl; 0,35 hm. % (NH4)2SO– síran amónny
ASTM G 85 (postup A2)

Opakujúci sa 6 hodinový cyklus

 • 45 min: kyslá soľná hmla (5 hm. % NaCl)
 • 120 min: fáza sušenia
 • 195 min: fáza vysokej relatívnej vlhkosti
ASTM G 85 (postup A3)

Opakujúce sa 2 hodinové cykly

 • 30 min: kyslá soľná hmla
 • 90 min: fáza vysokej relatívnej vlhkosti
ASTM G 85 (postup A5)1 hod: fáza sušenia a expozícia (soľná hmla z roztoku 0,05 hm. % NaCl a 0,35 hm. % síranu amónneho; pH 5 – 5,4)
VDA 233-102, SEP 1850 soľná hmla (roztok 1 hm. % NaCl pri neutrálnom pH), ovlhčenie a sušenie pri teplotách do 50°C a vymrazovacia fáza pri –15°C6 týždňov
VW PV 1210 (Volkswagen)
 • 5 dní: NSS 35°C, roztok 5 hm. % NaCl), fáza sušenia a odvlhčenia pri 40°C a 100 % RV
 • 2 dni: expozícia pri nízkej vlhkosti a laboratórnej teplote
3, 6, 12 alebo 18 týždňov
CCT IV (Nissan)
 • 4 hod: NSS (35°C, roztok 5 hm. % NaCl)
 • 2 hod: sušenie (60°C, RV < 30%)
 • 2 hod: odvlhčenie (50°C, 95% RV)
 • 5 cyklov pri konštantnej teplote 60°C a nízkej a vysokej vlhkosti
ECC1 D17 2028 (Renault)

Konštantná teplota 35°C, strieda sa fáza sušenia a fáza odvlhčenia

 • fáza odvlhčenia: 90 % RV
 • fáza sušenia: 55 % RV
 • 30 min: roztok 1 hm. % NaCl a pH4 je rozprašovaný na vzorky
 • fáza sušenia: 20 % RV
6 týždňov
PSA TCAC D13 5486 (Peugeot, Citroën)

Soľná hmla: roztok 1 hm. % NaCl; pH 4,1

Striedanie fáz s nízkou a vysokou vlhkosťou pri konštantnej teplote 35°C

PA-P 029; AA – 0224 (BMW)
 • 1 deň: soľná hmla pri 35°C
 • 4 dni: striedavá kondenzácia (40°C) a odpočinok pri normálnej teplote a vlhkosti
 • 2 dni: odpočinok
VCS 1027, 1449 (Volvo, VICT); STD 4233 (Scania)
 • 2 dni: kontaminácia vzoriek roztokom NaCl (koncentrácia 1 hm. %) a H2SO4 (pH 4,2)
 • 5 dní: striedanie fázy sušenia (45°C a 50% RV) a fázy odvlhčenia (35°C a 95%) 

Fiat 50493/05
 • 3 hod: soľná hmla (35°C)
 • 1 hod: sušenie (60°C)
 • 12 hod: expozícia vo vlhkej atmosfére (40°C, 95 % RV)
 • 1 hod: vymrazovanie (-10°C)
 • 6 hod: odpočinok (25°C, 60 % RV)

SAE J 2334
 • 6 hod: vysoká vlhkosť pri 50°C (vodná hmla alebo kondenzačné podmienky)
 • 15 min: ponor alebo postrek roztokom NaCl, CaCl2 a NaHCO3 pri laboratórnej teplote
 • Sušenie vzduchom (50 % RV, 60°C)

Fázy sa opakujú po dobu 24 hodín

Ford CEPT 00.00-L-467
 • 6 hod: expozícia vo vlhkej atmosfére (25°C) vrátane prerušovaného postreku roztokom NaCl (0,5 hm % RV)
 • 2,5 hod: fáza sušenia
 • 15,5 hod: konštantná teplota (50°C) a vlhkosť (70 % RV)

120 hodín
JSAE JASO M 609
 • 2 hod: soľná hmla z neutrálneho roztoku NaCl (koncentrácia 5 hm. %; teplota 35°C)
 • 4 hod: fáza sušenia (60°C; 20 – 30 % RV
 • 2 hod: fáza odvlhčenia (50°C, 95 % RV)

240 – 1440 hodín
VDA 621 -415
 • 1 deň: NSS (35 °C, roztok 5 hm. % NaCl)
 • 4 dni: striedanie nízkej (23°C; 50 % RV) a vysokej (40°C;  98 % RV) teploty a vlhkosti
 • 2 dni: laboratórna teplota

10 týždňov