GAMIN SK, s.r.o.

Novoť 153
029 55 Novoť
Slovenská republika


Tel.: +421 435 590 402
Mobil: +421 905 524 668
Mail: gamin@gamin.sk 

Bankové spojenie

FIO Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
2801445711/8330

 

 


IČO: 36427535, IČ DPH: SK2021950040

Spoločnosť je od 12.2.2005 vedená u Okresného súdu Žilina pod číslom 15909/L

 

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová