Cyklické korózne komory Ascott

Tieto komory vytvárajú rôzne korózne prostredia, ktoré sú následne kombinované a tvoria tak testovací cyklus, ktorý simuluje reálne korózne podmienky.

Štandardne sú komory CCT schopné produkovať soľnú hmlu (rovnako ako soľné komory), sušenie vzduchom (bez alebo s kontrolovanou vlhkosťou) a prostredie nasýtené vlhkosťou. Existuje možnosť vytvárať ďalšie typy testovacieho prostredia, a to pri použití niektorého voľného príslušenstva. Všetky prostredia môžu byť naprogramované tak, aby sa postupne objavovali v testovacej sekvencii v akejkoľvek dĺžke, pri akejkoľvek teplote a pre akýkoľvek počet cyklov. Korózne komory CCT sú veľmi všestranné a ideálne pre výskumné a vývojové aplikácie.

Všetky verzie koróznych komôr Ascott sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

 • pneumatické veko pre jednoduché otváranie
 • suché tesnenie chrániace odev obsluhy pred namočením 
 • nízka hrana komory umožňujúca jednoduché vkladanie a vyberanie vzoriek
 • možnosť zvoliť si farbu veka
 • okno vo veku komory (ak nie komora vybavená chladením)
 • automatické odsávanie pár z komory pred jej otvorením
 • súprava držiakov na testované vzorky a oddelená nádoba na soľný roztok
 • farebný dotykový displej užívateľského rozhrania s intuitívnym ovládacím softwarom pre jednoduché programovanie a použitie
 • komunikačný port RJ45 pre zapojenie komory (káblom alebo bezdrôtovo) do miestnej siete LAN, záznam dát a programovanie na diaľku pomocou voliteľného softwaru Ascott (ACC120)
 • nastaviteľné hodiny fungujúce v reálnom čase, umožňujúce dávkovanie rôznych vzoriek a ich nezávislé monitorovanie vrátane zvukových znamení po uplynutí prednastavenej doby testov
 • vysokokapacitná pamäť umožňujúca vytváranie a ukladanie zložitých mnohokrokových programov pre využitie čo najširšieho rozsahu testovacích profilov

Fotogaléria

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová