Skúšky v soľnej hmle

  • ASTM B 117 – je najstaršou a najpoužívanejšou normou na testovanie odolnosti voči korózii na svete. Jedná sa o neutrálnu soľnú hmlu (pH 6,5 - 7,2) s nepriamym spadom 1,0 až 2,0 ml / 80 cm² / hod a predpísanou teplotou 35°C. Dĺžka trvania testu je rôzna. Norma definuje požiadavky veľmi široko - na jednej strane to umožňuje široké použitie, na druhej strane, ak nie sú interne stanovené  ďalšie parametre, je ohrozená opakovateľnosť testu. 
  • ISO 7253 - Norma vznikla pri vývoji v európskom automobilovom priemysle, výsledky testov ale neboli v súlade s reálnou situáciou. Rovnako ako v prípade normy ASTM B117 táto norma nesimuluje reálné prostredie vhodné pre automobilový priemysel. Ako riešenie sa ukázal posun smerom k cyklickým testom. Norma ISO 7253 definuje minimálny objem testovacej komory na 450 litrov. Maximálne povolené prerušení testu je 30 minút každých 24 hodín.
  • ISO 9227 – popisuje univerzálny postup pre neutrálne testy, testy kyselinou octovou i urýchlené testy s prímesou síranu meďnatého. 
  • Pre testy podľa ISO 9227 musia byť testovacie panely pripravené v súlade s normou ISO 3574. Referenčné panely musia byť matné a test musí prebiehať bez preručenia po dobu 48 hodín. Testovacia komora bude v súlade s normou, ak bude na konci strata materiálu na referenčných testovacích paneloch v rozmedzí 70 mg/m2 ± 20 mg/m2.

  • Medzi ďalšie skúšky patrí napr. BS 7479, JIS Z 2371, NFX 41-002, IEC 60068-2-11, MIL-STD-810, metóda 509.5, MIL-DTL-5541F, ASTM G 85, postup A1 alebo DEF STAN 00-35, časť 3, skúška CN2