Cyklické komory

"

Cyklické korózne komory Ascott sú jedny z najsofistikovanejších a najuniverzálnejších systémov pre korózne testy na celom svete.

A to nielen vďava svojej vysokej kvalite, ktorá je v prostredí laboratórií a výskumu vyžadavaná, ale aj dizajnom.

Cyklické korózne komory sú vhodné pri testoch soľnou hmlou podľa najprísnejších noriem (ASTM B117, ISO 9002, JIS Z 2371 a ASTM G85) a tiež pre cyklické korózne skúšky podľa ASTM G44, CCT-1, CCT-2, CCT-3, ECC-1, GM9540P, GMW14872, ISO11997 a SAE J 2334.                                                                                                                                                                                                                         

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová