Kondenzačná komora Elcometer 1200

Elcometer 1200/4 kondenzačná komora testuje vplyv kontinuálnej vlhkosti na povrch kovových predmetov. Využíva sa v súlade s normou 6270-1.

V priebehu jednej skúšky môže byť otestovaných až 20 vzoriek s predpísanými rozmermi 150x100mm, ktoré sa vkladajú do drážok plastového krytu. Norma ISO 6270 hovorí, že testovanie môže prebehnúť len pri plnom obsadení všetkých testovaných vzoriek.

V súlade s požiadavkami normy ISO 6270-1 sú vzorky uložené na špeciálnu "strechu" komory s otvormi pre testovacie panely. Panely ležia na tejto streche a vo vnútri komory sú požadované podmienky, ktoré pôsobia na testovanú stranu panelov. Vonkajšia strana panelov testovaná nie je a pôsobia na ňu podmienky okolitého prostredia v laboratóriu.

Fotogaléria

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová