Korózna komora Ascott Atmosfär

Korózne komory Atmosfär boli navrhnuté tak, aby mohli vykonávat plne automatizované testy podľa vysokých nárokov laboratórnych zrýchlených koróznych testov.

Tie sú čoraz viac využívané predovšetkým v automobilovom priemysle. Ide o cyklické testy, v ktorých je testovaná vzorka kontrolovane vystavovaná premenlivým teplotným a vlhkostným podmienkam a súčasne je podrobená priamemu a nepretržitému pôsobeniu soľného roztoku aplikovaného z pohyblivej, vo výške umiestnenej lišty.

     

Technická špecifikácia

  Popis  
Režim vlhčenia Teplotný rozsah Nastaviteľný od okolitej teploty do +70°C
Vlhkostný rozsah Daný 95 % - 100 % RH
Režim soľnej hmly s pohyblivou lištou Teplotný rozsah Nastaviteľný od okolitej teploty do +50°C
Spádová rýchlosť soľnej hmly Nastaviteľná od 5 do 10 l/m2/hod
Režim soľnej hmly klasický Teplotný rozsah Nastaviteľný od okolitej teploty do +50°C
Spádová rýchlosť soľnej hmly Nastaviteľná od 0,5 do 2,5 ml/80 cm2/hod
Režim sušenia Teplotný rozsah Nastaviteľný od okolitej teploty do +70°C
Vlhkostný rozsah Nie je kontrolovaný

 

Komory Ascott Atmosfär sú jedny z mála komôr, ktoré úspešne prešli náročným testovaním spoločností, ako je napr. Volvo alebo Scania a spĺňajú tak všetky požiadavky pre urýchlené korózne skúšky v automobilovom priemysle

Fotogaléria

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová